מבנה B
EMI

טסקט טסקט טסקט

READ MORE

מבנה A
משי מנופים

טסקט טסקט טסקט

READ MORE

מבנה F
טיב השקית

טסקט טסקט טסקט

READ MORE

מבנה D
מצפא

טסקט טסקט טסקט

READ MORE

משרדי הנהלה ומשרדים להשכרה

טסקט טסקט טסקט

READ MORE

מבנה I
ערד הנדסה

טסקט טסקט טסקט

READ MORE